vrijdag 26 februari 2016


Binnenkort is de vernieuwde Facebook pagina van de Vrije Socialisten online.

maandag 30 maart 2015

Wethouders Dierenwelzijn

Wethouders Dierenwelzijn

Wethouders Dierenwelzijn zijn gemeentelijke bestuurders met het onderwerp dierenwelzijn expliciet genoemd in de portefeuille. Dat betekent dat iedereen op de website van de gemeente kan zien of er in zijn of haar woonplaats een wethouder Dierenwelzijn is. Een enkele keer heeft de burgemeester dierenwelzijn onder zijn of haar hoede, of is Dierenwelzijn als dossier belegd onder een andere portefeuille.
Portefeuillehouders dierenwelzijn zijn verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van gezelschapsdieren, wilde dieren en dieren in nood binnen de gemeentegrenzen. Door middel van het opstellen van een nota dierenwelzijn kan een lokaal beleid worden vastgelegd en zijn dieren niet aan de waan van de dag overgeleverd. Meer weten over gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid? Klik hier.
Het werkgebied van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord bestaat anno 2015 in totaal uit 30 gemeenten, waarvan een meerderheid een portefeuillehouder dierenwelzijn heeft. Hieronder een overzicht van de 'Wethouders Dierenwelzijn' in de regio Noord-Holland Noord. (laatste wijziging 9 januari 2015)

1 AlkmaarDhr. Jan NagengastCDA
2 BeemsterDhr. Han HeftingBPP
3 BergenDhr. Peter van HuisstedenPvdA
4 BeverwijkDhr Haydar ErolGroenLinks
5 CastricumDhr. Leo van SchoonhovenCKenG
6 Den HelderDhr. Dirk PastoorVrije Socialisten/ Fractie Vermooten
7 VolendamMevr. Gina Kroon-SombroekCDA
8 EnkhuizenDhr. Gerrit WijnneChristenUnie/SGP
9 HeemskerkDhr. A.W.M. SchoorlHeemskerk Lokaal
10 HeilooMevr. Elly BeensCDA
11 Hollands KroonDhr. Frits WesterkampLADA (Democratie Anders)
12 LangedijkDhr. Bert FintelmanCDA
13 OostzaanDhr. Marco OlijD66
14 PurmerendDhr. Mario HeggerStadspartij
15 SchagenDhr. Ben BlonkPvdA
16 VelsenDhr. Robert te BeestCDA
17 WaterlandMevr. Laura BrometGroenLinks
18 ZaanstadDhr. Dick EmmerD66
19 ZeevangDhr. Fred HaboldOnafhankelijk

 

Voormalig wethouder Dierenwelzijn, de heer Wagner (l) van de gemeente Heemskerk met Frank Dales (r), directeur landelijke vereniging Dierenbescherming op de Dierenwelzijnconferentie voor gemeentelijke bestuurders, ambtenaren en politici.
Deze conferentie werd in februari 2009 georganiseerd door Dierenbescherming Noord-Holland Noord, zie ook het nieuwsbericht van 20 februari 2009


zondag 15 februari 2015

Raadscommissie bespreekt aanpassing Sportbesluit.

Raadscommissie bespreekt aanpassing Sportbesluit

De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) buigt zich maandagavond over het Sportbesluit uit 2010. (DHFOTO).Den Helder – De raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) buigt zich maandagavond over het Sportbesluit uit 2010. Aanleiding hiervoor is de impasse die is ontstaan in het conflict met Rugby Club Den Helder. De fracties van GroenLinks, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie en de Vrije Socialisten zien het besluit het liefst aangepast.
Het Sportbesluit werd in 2010 vastgesteld. Het bepaalde onder meer dat een buitensportvereniging aan huur ten minste 15 procent van het als kostendekkend berekend tarief dient te betalen. Ook van RCDH is dat gevraagd, maar de club vindt dat onterecht. Onder meer omdat het veld openbaar terrein is en ook door anderen wordt gebruikt. Tijdens de raadscommissie van 19 januari kwamen commissie en wethouder Dirk Pastoor niet tot een oplossing.
GroenLinks gaf toen al aan het Sportbesluit opnieuw op de agenda van de raad te laten zetten, omdat het tijd is voor aanpassing. De praktijk leert dat maatwerk soms nodig is en dat blijkt met de huidige regels zo goed als onmogelijk. Door actualisering van het Sportbesluit moeten soortgelijke impasses als met RCDH in de toekomst voorkomen kunnen worden. De vergadering van de raadscommissie begint om 19.30 uur in de Plaza van het stadhuis.

donderdag 22 mei 2014

Oproep!

Op 3 juni organiseert het bestuur van de Vrije Socialisten de eerste algemene ledenvergadering in het Stadhuis. Aanvang 19.30 uur. Het bestuur is echter nog niet op volle sterkte. Wij zijn daarom nog op zoek naar versterking in ons bestuur. Draagt u de Vrije Socialisten een warm hart toe? Onderschrijft u het gedachtengoed van de Vrije Socialisten? Bent u bereid om een klein deel van uw vrije tijd te investeren in het bestuur van de Vrije Socialisten? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op! Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Fractie en bestuur van de Vrije Socialisten

maandag 10 maart 2014

"Verkoopt u ook kussentjes?"

Kent u deze sketch van Herman Finkers? Hierin illustreert hij een verkooptraining van een groot warenhuis, genaamd ‘Doe en denk richting klant’. Hij illustreert op een treffende wijze dat mooie verkooppraatjes niet per definitie leiden tot hogere omzet. Daarvoor heb je immers meer nodig! Je moet echt iets te bieden hebben!

De gemeente heeft het steeds over ‘onze burgers’. Ook ik betrap mijzelf daar wel eens op, maar ik wil dat veranderen en begin bij mezelf! Ik ben namelijk van mening dat ‘de burgers’ de ‘klanten’ zijn van onze gemeente. Immers, zonder klanten, geen winkel. Dus zonder ‘burgers’ geen gemeente! 

Veel overheidstaken worden op afstand gezet, naar regionale samenwerkingsverbanden of naar private rechtspersonen. We vragen ons echter niet af wat de klant daarvan vindt… de klant is immers koning! Dit laatste besef is superbelangrijk, zeker met het oog op de toekomstige decentralisaties in de zorg!

De vreemde situatie die met de overheveling van de budgetten voor de zorg van het Rijk naar de gemeenten ontstaat, is dat iedere gemeente of regionaal samenwerkingsverband de zorg zelf mag inrichten zoals dat goed dunkt. Klinkt goed, maar hierin schuilt een groot risico. Belangrijk is natuurlijk om in het achterhoofd te houden dat een en ander voortkomt uit een bezuinigingsmaatregel van het kabinet. We moeten dus niet de illusie hebben dat we de inrichting van de zorg kunnen laten zoals deze is. Er moet echt wel iets, of eigenlijk veel, veranderen om met de toegekende budgetten uit te kunnen komen, als dat al mogelijk is. Advies van accountants is om een deel van de algemene middelen van de gemeente als reserve voor het sociaal domein, waar de zorg uiteraard ook onder valt, te oormerken. En dat is nodig, want, en nu komt het, we moeten ons in positieve zin onderscheiden van andere gemeenten! Gemeenten worden elkaars concurrenten als het gaat om de zorg!

Aan de redenen waarom mensen zich aan een gemeente binden, zoals werk, studie, wellicht mooiere woonomgeving of wat dan ook, kunnen we nu ook de inrichting en kwaliteit van de zorg toevoegen! Als we ons hierin niet onderscheiden van de rest, zullen onze klanten, en dan met name zij die afhankelijk zijn of worden van de zorg, de gemeente wellicht verlaten voor een gemeente die de zorg beter geregeld heeft! Dat moeten we natuurlijk koste wat het kost zien te voorkomen. Laten we onze klanten niet wegsturen naar een andere gemeente, omdat ‘ze daar veel meer (of kwalitatief betere) kussentjes’ in het assortiment hebben!

De Vrije Socialisten DOEN en DENKEN richting KLANT! De klant staat voorop, de klant is ons bestaansrecht! Bij ons draait het om u! Stem daarom op 19 maart op de Vrije Socialisten!

Ricardo van Beveren
Vrije Socialisten

Over hiërarchie enzo....

Sommige mensen houden ervan, anderen niet… Ik ben zo iemand die een hekel heeft aan hiërarchie, en dan met name hoe sommige hiërarchisch hoger geplaatsten zich soms gedragen ten opzichte van hun “onderdanen”. Ik kan er heel slecht tegen als iemand zich verheven voelt boven een ander. Ieder mens is gemaakt van vlees en bloed, dus waarom zou de ene beter zijn dan de andere?

Hoe kom ik nu op het idee om over mijn aversie tegen hiërarchie te schrijven? Ik hoor en lees regelmatig berichten van een aantal landelijke partijen die pretenderen dat u op hen moet stemmen, omdat zij een ingang hebben in Den Haag. Zij zouden onze stad in Den Haag optimaal kunnen vertegenwoordigen. Nu is mijn vraag aan u: wat heeft u hier de afgelopen jaren van gemerkt? Waarschijnlijk net als ik: helemaal niets! Loze woorden dus.

Ik stoor mij dan ook mateloos aan de wijze waarop de landelijke partijen de lokale partijen kleineren. Alsof zij hiërarchisch hoger op de politieke ladder staan. Ik vind dit misplaatst gedrag. Misschien is het zelfs wel zo dat de lokale partijen sterker zijn, daadkrachtiger, slagvaardiger of hoe je het ook noemen wil. De lokale partijen krijgen immers geen beleid opgedragen van de landelijke partijen. En dat heeft zo zijn voordelen natuurlijk!

Landelijk zien we dat partijen als de PvdA en de VVD op niet heel veel sympathie kunnen rekenen, onder andere vanwege de afbraak van het prachtige sociale stelsel waar Nederland zich echt mee kon onderscheiden van de rest. Dit vertaalt zich helaas ook naar de lokale politiek. Het Rijk heeft immers de gemeenten keihard nodig om hun afbraakbeleid uit te kunnen laten voeren! Armen worden armer, rijken worden rijker. De tweedeling in de maatschappij wordt steeds groter, met dank aan Rutte 2… Dit moet veranderen, maar hoe?

Het antwoord ligt volgens mij bij u, de kiezer. Als u het landelijke beleid steunt, stemt u dan 19 maart vooral op een landelijke partij. Maar als u wilt dat er echt iets gaat veranderen, stem dan lokaal! Zij laten zich niet sturen door landelijk beleid!

Als u landelijk SP zou stemmen, wil ik u niet onthouden dat de Vrije Socialisten in onze mooie gemeente Den Helder het SP gedachtengoed meer dan omarmen. Hoewel de SP aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder niet meedoet, kunt u dus door een stem op de Vrije Socialisten toch het sociale geluid door Den Helder, Julianadorp en Huisduinen laten galmen!
Stem daarom Vrije Socialisten, voor een sociaal geluid!

Ricardo van Beveren
Vrije Socialisten

maandag 3 maart 2014

Interview met Dirk Pastoor in Helderse Courant op 17 februari jl.

,,Het is jammer dat de verkiezing dreigt uit te draaien op een referendum over het stadhuis’’, zegt Dirk Pastoor, lijsttrekker van de Vrije Socialisten. ,,Wij zijn vanaf dag één tegen de bouw van een nieuw stadhuis en verplaatsing van de schouwburg geweest. Er is echter nog zoveel meer aan de hand in de Helderse samenleving. De mensen aan de onderkant van de maatschappij worden steeds meer in de hoek gedrukt waar de klappen vallen. Naar de zwakkeren zou meer geld moeten, niet naar het stapelen van stenen in de grote projecten die dit college nastreeft. Ik erger me aan D66. Dat een op zich sympathieke partij zo rechts kan uitpakken!’’

De verslaggever vraagt na dit gepassioneerde pleidooi naar de bron van het politieke bewustzijn. ,,Ja, ik ben ooit begonnen bij de CPN.,,In mijn jonge jaren heb ik wilde dingen meegemaakt tijdens demonstraties in Duitsland en Noord-Italië. Dat was linke soep hoor. Ook tijdens de protesten tegen het vervoer van radioactief afval uit Petten was het spannend. Ik heb me bijna mijn hele leven al ingezet voor het milieu en de onrechtvaardigheden in de samenleving .Als ik hiervoor harde actie moest voeren dan deed ik dat. Ik heb er goede en mooie herinneringen aan over gehouden. Nu nog steeds voel ik het als mijn plicht te strijden waar dat nodig is. En dat is iets wat hier in de Helderse politiek vandaag de dag ook hard nodig is! Vandaag de dag is het ondenkbaar dat de sociale druk zo hoog opgevoerd zou worden. Maar de lijsttrekker ziet nog genoeg voorbeelden van groepen die in de kou gezet worden. Oorspronkelijk kom ik uit Schagen. Maar al heel wat jaren ben ik actief en bewogen bezig in Den Helder. In 1972 ben ik begonnen op Noorderhaven. Dat was een fantastische tijd. Daarna ben ik 10 jaar boer geweest met een eigen bedrijf. Ik miste toch het contact met de mensen en vind het mijn missie mensen te helpen. Ik ben toen gaan werken bij de GGZ, daar werk ik nu zo’n 23 jaar. Ik zie de zorg verharden en verzakelijken. Dat gaat mij aan mijn hart. Ik kom teveel ellende tegen op straat. Dit moet veranderen. De maatschappij verhard, de gezamenlijke verantwoordelijkheid is soms ver te zoeken.

Vier jaar geleden is Dirk Pastoor als lid van de Socialistische Partij in de raad gekomen. Nu voert hij de Vrije Socialisten aan.

Scheuring

,,Er was een geschil toen de huidige lijsttrekker van HO! haar zetel weer opeiste nadat ze eerst gezegd had niet meer in de raad te willen. Eén van onze leden kreeg problemen doordat de partij hem niet wilde compenseren toen zijn huurtoeslag verminderde terwijl de raadsvergoeding voor een groot deel aan de partij moesten worden afgedragen. Toen we als Vrije Socialisten doorgingen stapte zij direct over naar de Stadspartij. Die fractie is weer gescheurd door de oprichting van Helder Onafhankelijk! Als klap op de vuurpijl ging mijn fractiegenoot daar ook naar toe. Ik kreeg een briefje in de bus waarin hij zijn vertrek aankondigde. Hij had niet het lef dat in een gesprek met mij te doen. Wat een circus!’’ Hij kan er nog om lachen, maar wel als een boer met kiespijn. Maar uiteraard zijn we verder gegaan en inmiddels hebben we een stevige club kunnen creëren.

Kader

Al met al hebben we best iets kunnen bereiken de afgelopen 4 jaar, het laatste jaar in ieder geval de aanpak van de Cronjestraat, de kwestie Meerwerf en het niet doorgaan van het crematorium.

Een stem op de Vrije Socialisten betekent een stem tegen het nieuwe stadhuis en verplaatsing van de schouwburg. ,,Onze standpunten waaien niet met elke coalitie mee zoals Trots heeft gedaan’’, legt lijsttrekker Dirk Pastoor uit. ,,Ik ben het eens met andere politici dat Trots haar kiezers een slechte dienst heeft bewezen. Voor de verkiezingen was het: ’stem op ons, want we zijn tegen een nieuw stadhuis’. Na de verkiezingen draaiden ze als een blad aan de boom om.’’

Pastoor hoopt drie zetels te halen: ,,Wij vertegenwoordigen mensen die links stemmen en mensen die Den Helder socialer willen maken. Die horen bij ons. Dat is onze electorale doelgroep. We hebben een goede mix van vrouwen en mannen op de lijst en het team heeft een sterk sociaal karakter. Er zitten ook mensen met een achtergrond bij defensie tussen.’’ Vrije Socialisten hoopt op een verschuiving door de verkiezing: ,,Het rechtse beleid van de afgelopen jaren vraagt om een stevige correctie.’’