Gemeenteraadsverkiezingen 2018


foto van De Vrije Socialisten.

Ik ben Dirk Pastoor, lijsttrekker namens De Vrije Socialisten DH tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen welke op 21 maart worden gehouden.
Ik hoop dat ik u mag vertegenwoordigen in de Gemeenteraad.
Ik beloof u dat ik dit naar eer en geweten zal doen en mij voor 100% zal inzetten voor de Sociaal en Maatschappelijk zwakkeren in onze samenleving.
Ik zal dit doen voor jongeren en de ouderen.

Ik hoop op uw stem.

Hartelijke groet.
Dirk Pastoor

Ons verkiezingsprogramma vindt u op http://vsdenhelder.blogspot.nl/